mantelzorg

DURF JIJ DIE RUIMTE IN TE NEMEN ?


We moeten er geen doekjes omwinden: (mantel)zorgers die zichzelf op de eerste plaats zetten, al is het maar voor even, zijn van
een zeldzame soort.
Omwille van de  grote motivatie en betrokkenheid, ben je geneigd om je eigen grenzen te verleggen en eigen verwachtingen en noden te negeren.


- "hier heb ik geen tijd voor"

-" er is niemand die me kan vervangen"

- "zo lastig is het nu ook weer niet, ik kan nog wel even door"

- "er is toch niemand die weet wat het is om in mijn schoenen te staan"

- "wat gaat het uitmaken?"
- . . . 


En dit zijn allemaal terechte bekommernissen en drempels.
Maar wordt het dan straks beter?
Heb je een plan B voor als jij eronderdoor gaat?

Nabijheid is eigen aan de relatie tussen (mantel)zorger en zorgvrager.

Het is net die nabijheid die het moeilijk maakt om liefde, pijn en leed van iemand die jou lief is te verdragen. Daar kom je vaak niet ongeschonden uit.

Maar als je er volop in zit, zie je soms niet meer waar wel nog mogelijkheden liggen, of waar ruimte voor kan vrijgemaakt  worden.


Ik nodig je uit om een komma te zetten na je belemmeringen en een vervolg

te schrijven aan het verhaal dat je nu leeft.

Je hoeft enkel de eerste stap te zetten.


 

WAAROM DEZE 3 RUIMTES ?


Overleven kunnen we misschien op ons ééntje, maar we hebben de verbinding met anderen nodig om te leven.

Als het goed gaat, dan ben je als mens verbonden met jezelf, heb je een ondersteunend netwerk rondom je en voel je je ook gewaardeerd door de maatschappij.

Als (mantel)zorger ervaar je dit op zijn scherpst.

Als het goed met je gaat zijn deze 3 ruimtes in evenwicht:

  • Je hebt voeling met je eigen noden en verlangens en je weet je grenzen te bewaken.
  • Je het liefdevolle mensen rondom jou die je helpen om de zorg te dragen.
  • Je werkgever houdt rekening met je situatie, de sociale diensten staan aan je zijde.

Maar vaak is de situatie uit evenwicht:

  • Je verliest jezelf in de zorg en hebt geen voeling meer met je eigen grens tot je er zwaar tegenaan loopt.
  • Je worstelt met het vragen van hulp, je vrienden haken af en je voelt je steeds meer alleen.
  • Het begrip van collega's en je baas raakt op en soms lijk je meer te strijden voor waar je recht op hebt 
    dan dat je geholpen wordt.

Ik geloof dat je welzijn grotendeels afhankelijk is van de mate waarin je in evenwicht bent op deze 3 terreinen.

Vandaar dat ze elk een plaats hebben in mijn aanbod.INDIVIDUELE RUIMTE
Elk (mantel)zorgverhaal is uniek, ook dat van jou.

Pasklare antwoorden zijn er dus niet, anders had je die zelf al lang gevonden!


We gaan samen jouw verhaal verkennen, voelen wat er leeft in je hart en hoe je opnieuw meer verbinding met jezelf kan maken.

We gaan voor een gezonde balans tussen wat je te

geven hebt en wat je op de één of andere  manier kan ontvangen. 


Hier geef jij jouw ruimte vorm en ik ondersteun je.

Een proces op jouw tempo maar met de nodige uitdagingen van mijn kant,  want ik wandel immers

maar tijdelijk met je mee.

RUIMTE VOOR BEWUSTWORDING


In elke Vlaamse beleidstekst lees je hoe belangrijk het is om  "ook de noden van de mantelzorger te detecteren en  te beantwoorden".

Over hoe dit in de praktijk kan gebeuren, bestaat echter minder duidelijkheid.

Ik vind het belangrijk dat ook de grote groep 'verborgen mantelzorgers' een duidelijker gezicht en een luidere stem krijgt.
Dit kan door jullie verhalen te delen met een ruimer publiek, en via structurele acties mijn steentje bij te dragen naar een (mantel)zorgvriendelijke samenleving.


RUIMTE VOOR VERBINDING

en BELEVING


Als (mantel)zorger loop je snel het risico om de

verbinding met jezelf kwijt te raken.

Je kan hieraan werken via individuele coaching
maar ook door verbinding met
anderen aan te gaan.
Via laagdrempelige workshops krijg je terug voeling

met wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt en
wat
je mogelijks nog wil realiseren.


Op de vrijblijvende ontmoetingsdagen kan je op een speelse manier verbinden met anderen.